Maciej Barycki

sprzedaż skrobi,
kontraktacja ziemniaków

Bartłomiej Barycki

zarządzanie,
technologia

Jakub Majewski

kierownik

Sekretariat

księgowość